Wat echt belangrijk ik. Zingeving voor alledag – Karen Wassink

Wat echt belangrijk isDit boek van Karen Wassink is een inspiratiebron voor iedereen die op zoek is naar zingeving en verdieping van het dagelijkse leven. Het is zeer toegankelijk geschreven, en bevat na elk hoofdstuk een praktijkgedeelte met verrassende tips en oefeningen die weinig tijd kosten.

Aan de hand van zeven thema’s die in ieders bestaan actueel en essentieel zijn, nodigt de auteur de lezers uit de zin van het leven te zoeken in de gewone dingen, de kleine momenten en het hier en nu.

Lees verder

Het nieuwe ouder worden – Jan Baars

Het nieuwe ouder wordenZoals hij zelf aangeeft in zijn inleiding tot dit boek, schreef Jan Baars (58 jaar), filosoof en socioloog, dit boek vanuit een bezorgdheid over de manier waarop wordt gedacht over een belangrijke verandering die zich aan het voltrekken is in de Nederlandse samenleving.

Het boek gaat over ‘ouder worden’ en hoewel ouder worden van alle tijden is, zijn vele aspecten ervan niet eerder voorgekomen en wordt er vastgehouden aan een levenslooporganisatie die, zoals blijkt uit het eerste hoofdstuk van dit boek, vooral uit de negentiende eeuw stamt, omdat er sindsdien geen nieuwe visie op de levensloop is ontstaan. Verouderde indelingen en beelden over onderwijs, arbeid en ouderdom leven voort, ondanks een langer en gezonder leven.

Lees verder

Leugenaars – Stine Jensen

LeugenaarsGedurende 18 jaar deed Jean-Claude Romand zijn ouders, vrouw en omgeving geloven dat hij een gerespecteerde arts was. Al die tijd leidde hij iedereen om de tuin. Wanneer zijn geheim wordt ontdekt, vermoordt hij zijn vrouw, kinderen en ouders. Het verhaal van Jean-Claude Romand werd gedetailleerd beschreven door Emmanuel Carrère in het boek ‘L’adversaire’, verfilmd door Nicole Garcia met Daniel Auteuil in de hoofdrol.

Jean-Claude Romand doet achttien jaar lang alsof hij een goede baan heeft als arts en alsof hij onderzoeker is bij de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève. In feite brengt hij de hele dag in de auto door, heeft hij een minnares en verkrijgt hij het geld onder meer door de ouders van zijn vrouw op te lichten.

Lees verder

Geluk, een geschiedenis – Darrin M. McMahon

Geluk. Een geschiedenisDe zoektocht van de mensheid naar geluk is van alle tijden en van alle volkeren. Maar wat is geluk? Hoe kun je over iets zo ongrijpbaars, zo ondefinieerbaars, een geschiedkundig boek schrijven?

Historicus Darrin M. McMahon (1963) onderzoekt in zijn boek ‘Geluk, een geschiedenis’ de westerse obsessie met geluk en laat zien dat de zoektocht naar het persoonlijk welbevinden een moderne uitvinding is, met een even rijk als merkwaardig verleden. Via onder meer wijsgeren als Socrates en Aristoteles, moderne denkers als Kant, Freud en Nietzsche, maar ook schrijvers als Huxley en Samuel Beckett, vertelt McMahon een meeslepende geschiedenis van de westerse filosofie aan de hand van een begrip dat ons allen zo na aan het hart ligt en het doel van ons leven uitmaakt.

Lees verder

Voorbij het dikke-ik – Harry Kunneman

Voorbij het dikke-ikVolgens Harry Kunneman heeft zich het afgelopen decennium in het geïndividualiseerde en welvarende Nederland een verontrustende ontwikkeling voorgedaan, die samengevat kan worden als de opmars van het dikke-ik. Deze eigentijdse figuur openbaart zich met grote kracht in de openbare ruimte: in het verkeer, in treinen, in voetbalstadions, op straat, in wacht- en spreekkamers en in talloze tv-programma’s. Maar ook op het niveau van de locale en landelijke politiek en binnen het bedrijfsleven voelt het dikke-ik zich bijzonder thuis, onder meer in de gedaante van zich dik makende politici en zelfverrijkende managers.

Het dikke-ik neemt wat het nodig denkt te hebben en dat is heel wat. Het wil niet alleen steeds meer consumeren maar eist ook erkenning van zijn handelingsvrijheid en respect voor zijn hoogst individuele opvattingen en verlangens. Dit leidt tot voortdurende wrijvingen met anderen, waardoor het dikke-ik verwikkeld is in een permanente concurrentie- en prestatieslag.

Lees verder

Filosofische fitness – Stephen Law

Filosofische fitnessHeb je je ooit afgevraagd waar het heelal vandaan komt? Of een machine kan denken? Een tijdreis mogelijk is? Of het ethisch aanvaardbaar is om kinderen genetisch te ontwerpen? In dat geval denk je al een beetje filosofisch.

Wat is filosofie nu precies? Filosofie gaat over bepaalde vragen. Het eerste dat over deze vragen valt op te merken is dat ze zo diepzinnig zijn dat de wetenschap ze niet lijkt te kunnen beantwoorden.

Lees verder

Zorg. Een filosofische analyse – Jan Vorstenbosch

Zorg. Een filosofische analyseZorg als politiek thema gaat meestal over zorg in ‘smalle’ zin, over zorg voor zieken, ouderen, psychiatrisch patiënten, over de niet-productieve groepen in de maatschappij.

In onze samenleving zijn er een aantal officiële instanties, zoals regering en parlement, die met de hen ter beschikking staande middelen – wetten, financiële maatregelen zoals subsidies, voorlichting en informatie – en uitvoerende apparaten, volgens afgesproken procedures, een overkoepelend stelsel van voorwaarden voor het maatschappelijk leven in stand houden.

Lees verder

Handboek voor de levenskunst – Wilhelm Schmid

Handboek voor de levenskunstAan de schrijver wordt gevraagd: ‘Waar gaat uw boek over?’ Antwoord: ‘Over de relatie van het individu met zichzelf.’ Reactie: ‘Aha, over het egoïsme dus.’ De schrijver: ‘Is een relatie met jezelf hebben egoïsme?’

De oorspronkelijke titel van het boek luidt ‘Mit sich selbst befreundet sein’. Wat is een ‘relatie met jezelf?’ Het is in elk geval een merkwaardig verschijnsel, net zo fascinerend als verontrustend: het is fascinerend dat zo’n relatie überhaupt mogelijk is; en verontrustend dat ze de voorkeur kan genieten boven de relaties met anderen. Het lijkt echter moeilijk ergens anders te beginnen, aangezien in ons moderne tijdperk mensen meer dan ooit tevoren op zichzelf zijn aangewezen.

Lees verder

Creativiteit

Creativiteit is iets nieuws scheppen op welk terrein dan ook. Dat kan, maar hoeft niet, ‘kunst’ te zijn. Ook in de schilderkunst en poëzie wordt veel nagebootst, met modes meegespeeld en relatief weinig echt vernieuwd. Daarentegen vinden op andere, meer cerebrale gebieden zoals filosofie, wetenschap, politiek, techniek, onderwijs, management… van tijd tot tijd radicale vernieuwingen plaats. Het gaat bij creativiteit op dit niveau niet zozeer om een nieuw product of nieuw regeltjes, maar om een heel andere stijl van denken en waarnemen, die het mogelijk maakt voor oude problemen ineens nieuwe oplossingen te vinden. Dit veronderstelt het niet veel voorkomende vermogen om nieuwe, vooralsnog vage problemen, op welk gebied dan ook, te onderkennen en omschrijven, zodat de zoektocht naar oplossingen op gang kan komen.

Bij dergelijke ingrijpende vernieuwingen wordt steeds een samenhang van nieuwe betekenissen, een nieuwe zin geschapen. Mensen, die verkeren in een verwarrende wereld, krijgen opnieuw structuur aangeboden. Hen wordt een originele zienswijze, een nieuw perspectief aangereikt. Daardoor krijgen zij er weer zin in. Dit type ingrijpende creativiteit kan mensen nieuwe wegen wijzen naar geluk en nieuwe manieren aanreiken om met ongeluk om te gaan. Dergelijke creativiteit, hoe ingrijpend ook, hoeft niet gepaard te gaan met tromgeroffel en handgeklap. Het scheppen van nieuwe zin vindt vaak plaats in kleine hoekjes, haast onmerkbaar. De ‘scheppers’ ervan blijven anoniem. De grote namen die de geschiedenis ons heeft nagelaten zijn enkel het topje van de ijsberg.

Lees verder

Gij zult gelukkig zijn! – Pascal Bruckner

Gij zult gelukkig zijn!In onze welvaart- en amusementmaatschappij worden vierentwintig uur per dag onze kleinste behoeftes bevredigd. ‘Genieten’ is de kreet geworden van de handelswaar en de informatie, die de werkelijkheid systematisch moet verfraaien. Blijkbaar wil men hiermee te kennen geven dat wij in onze welvaartmaatschappij geen recht meer hebben om ons ongelukkig te voelen.

Don’t worry, be happy! Volgens de Franse filosoof Pascal Bruckner (1948) klinkt in zulke woorden een nieuw, bijna religieus gebod: het gebod tot geluk. In zijn boek ‘Gij zult gelukkig zijn’ vraagt hij zich dan ook af wat mensen die tegenslag ervaren of uitgesloten worden moeten aanvangen met dit gebod. Geluk kan je namelijk niet opleggen en het is ook niet afdwingbaar.

Lees verder