Geluk, een geschiedenis – Darrin M. McMahon

Geluk. Een geschiedenisDe zoektocht van de mensheid naar geluk is van alle tijden en van alle volkeren. Maar wat is geluk? Hoe kun je over iets zo ongrijpbaars, zo ondefinieerbaars, een geschiedkundig boek schrijven?

Historicus Darrin M. McMahon (1963) onderzoekt in zijn boek ‘Geluk, een geschiedenis’ de westerse obsessie met geluk en laat zien dat de zoektocht naar het persoonlijk welbevinden een moderne uitvinding is, met een even rijk als merkwaardig verleden. Via onder meer wijsgeren als Socrates en Aristoteles, moderne denkers als Kant, Freud en Nietzsche, maar ook schrijvers als Huxley en Samuel Beckett, vertelt McMahon een meeslepende geschiedenis van de westerse filosofie aan de hand van een begrip dat ons allen zo na aan het hart ligt en het doel van ons leven uitmaakt.

Lees verder