Zorg. Een filosofische analyse – Jan Vorstenbosch

Zorg. Een filosofische analyseZorg als politiek thema gaat meestal over zorg in ‘smalle’ zin, over zorg voor zieken, ouderen, psychiatrisch patiënten, over de niet-productieve groepen in de maatschappij.

In onze samenleving zijn er een aantal officiële instanties, zoals regering en parlement, die met de hen ter beschikking staande middelen – wetten, financiële maatregelen zoals subsidies, voorlichting en informatie – en uitvoerende apparaten, volgens afgesproken procedures, een overkoepelend stelsel van voorwaarden voor het maatschappelijk leven in stand houden.

Lees verder