Creativiteit

Creativiteit is iets nieuws scheppen op welk terrein dan ook. Dat kan, maar hoeft niet, ‘kunst’ te zijn. Ook in de schilderkunst en poëzie wordt veel nagebootst, met modes meegespeeld en relatief weinig echt vernieuwd. Daarentegen vinden op andere, meer cerebrale gebieden zoals filosofie, wetenschap, politiek, techniek, onderwijs, management… van tijd tot tijd radicale vernieuwingen plaats. Het gaat bij creativiteit op dit niveau niet zozeer om een nieuw product of nieuw regeltjes, maar om een heel andere stijl van denken en waarnemen, die het mogelijk maakt voor oude problemen ineens nieuwe oplossingen te vinden. Dit veronderstelt het niet veel voorkomende vermogen om nieuwe, vooralsnog vage problemen, op welk gebied dan ook, te onderkennen en omschrijven, zodat de zoektocht naar oplossingen op gang kan komen.

Bij dergelijke ingrijpende vernieuwingen wordt steeds een samenhang van nieuwe betekenissen, een nieuwe zin geschapen. Mensen, die verkeren in een verwarrende wereld, krijgen opnieuw structuur aangeboden. Hen wordt een originele zienswijze, een nieuw perspectief aangereikt. Daardoor krijgen zij er weer zin in. Dit type ingrijpende creativiteit kan mensen nieuwe wegen wijzen naar geluk en nieuwe manieren aanreiken om met ongeluk om te gaan. Dergelijke creativiteit, hoe ingrijpend ook, hoeft niet gepaard te gaan met tromgeroffel en handgeklap. Het scheppen van nieuwe zin vindt vaak plaats in kleine hoekjes, haast onmerkbaar. De ‘scheppers’ ervan blijven anoniem. De grote namen die de geschiedenis ons heeft nagelaten zijn enkel het topje van de ijsberg.

Lees verder